top of page

Reguły pakamery.polonia

1.      Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega też sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Ponadto redakcja nie odpowiada za język reklam. Również nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane

w komentarzach, szczególnie za korzystanie z tych treści jako porad, sugestii lub ofert.

2.     Przy wpisywaniu komentarza jest prośba o podanie adresu e-mailowego. Wyjaśniamy, iż adres ten jest wyłącznie do wiadomości redakcji i stanowi nasze zabezpieczenie.

 

3.     Miesięcznik pakamera.polonia, wydawany pod adresem domenowym www.pakamerapolonia.com jest pismem/portalem prywatnym, niezależnym, nie związanym z jakąkolwiek partią i poglądami politycznymi czy religijnymi. Nie zamieszczamy też treści o podobnej tematyce.

4.     Miesięcznik pakamera.chicago, wydawany pod adresem domenowym www.pakamerachicago.com nadal jest dostępny pod tą samą domeną.

 

5.     Miesięcznik/portal ( dwie domeny: www.pakamerachicago.com oraz pakamerapolonia.com) udostępniany jest Czytelnikom bezpłatnie.

6.     Każdy jest poetą  (Edward Stachura)

Publikowanie w naszym miesięczniku poezji proponowanej przez Czytelników jest odpłatne:

od 0 do 100 słów (od 0 do 700 znaków ze spacjami) - $12 

kolejny każdy wers (linijka) - od 0 do 40 znaków ze spacjami - $1/1 wers .

Utwory poetyckie wraz z numerem telefonu i adresem e-mailowym prosimy przesyłać na nasz adres: pakamera.info@gmail.com (pisownia polska wraz ze znakami diakrytycznymi) . Po zaakceptowaniu wiersza/wierszy do druku - prześlemy wyliczenie i formę płatności.

Proponowane do publikacji wiersze winny być opatrzone krótką notką o autorce/autorze (wzór w październikowym numerze pakamery.polonia), które będą doliczane do wyżej wymienionej ilości znaków. 

Reklama publikacji poetyckich jest możliwa za dodatkową opłatą do uzgodnienia - reklamodawca-wydawca.

7.     Zamieszczanie reklam imprez polonijnych tzw. biletowanych - do tej pory odbywało się bezpłatnie. Od numeru październikowego sytuacja nieco ulega zmianie. Chętnie zamieścimy każdą informację o jakiejkolwiek imprezie, przedstawieniu, spotkaniu, koncercie na łamach pakamery.polonia.  Opłaty za reklamowanie imprez są zróżnicowane, zależnie od cen biletów i miejsca (wielkość reklamy do uzgodnienia, co nie ma wpływu na cenę ogłoszenia).  I tak:

- wszystkie bezpłatne imprezy reklamujemy podobnie - bezpłatnie! 

- imprezy z przewidywaną publicznością do 50 osób i biletach w cenach $30-$40 - opłata w wysokości $30 + jeden bezpłatny bilet dla przedstawiciela miesięcznika pakamera.polonia 

- imprezy z przewidywaną publicznością do 50 osób i biletach w cenach do $30 - opłata w wysokości $20 + jeden bezpłatny bilet dla przedstawiciela miesięcznika pakamera.polonia

- imprezy z przewidywaną publicznością powyżej 50 osób i cenach powyżej $40 - opłata w wysokości $100 + jeden bezpłatny bilet dla przedstawiciela miesięcznika pakamera.polonia

- wszystkie powyższe stawki należy wcześniej uzgodnić, przesyłając materiały. Prosimy o kontakt: pakamera.info@gmail.com lub info@pakamerapolonia.com

8.     Jesteśmy wolontariuszami. Jeśli ktoś z naszych Czytelników chciałby dołączyć do grona zapaleńców - zapraszamy. Prosimy o przysłanie artykułu do naszego wglądu i akceptacji do druku (ważny punkt 1 tego regulaminu). Interesuje nas głównie tematyka polonijna ze świata, społeczno -kulturalna, listy, historie z życia wzięte, opowiadania dla dzieci... Czekamy na propozycje. Objętość artykułów - około 800-1000 słów. Fascynujące dłuższe opracowania mogą być rozdzielone na dwa numery miesięcznika. 

bottom of page